A1 (lätt motorcykel)

motorcykel vars motor har en slagvolym av högst 125 kubikcentimeter och en effekt av högst 11 kilowatt.

A (begränsad effekt)

motorcykel som har en effekt av högst 25 kW och ett förhållande mellan effekt och tjänstevikt som inte överstiger 0,16 kW/kg.

A (obegränsad effekt)

motorcykel som har högre effekt än 25 kW eller ett förhållande mellan effekt och tjänstevikt som överstiger 0,16 kW/kg.
Tung motorcykel med obegränsad effekt får du köra om du har körkort med behörighet A med begränsad effekt och
har haft behörigheten under minst två år eller
har fyllt 21 år och godkänts i ett körprov för sådan motorcykel.
Uppfyller du inte ovanstående krav får du endast köra motorcykel med begränsad effekt .

Sex stycken krav för att få A-körkort

Det finns sex stycken krav som du måste uppfylla för att få ditt körkort.

 1. Du har körkortstillstånd.
 2. Du är permanent bosatt i Sverige eller har studerat här i minst sex månader.
 3. Du har fyllt
  a) 16 år för behörigheten A1
  b) 18 år för behörigheten A (begränsad effekt)
  c) 21 år för behörigheten A (obegränsad effekt)
 4. Du har genomgått riskutbildning (Gäller från den 1 november 2009)
 5. Du har avlagt godkänt förarprov (kunskapsprov och körprov).
 6. Du har inget körkort som är utfärdat i någon annan stat inom EES-området (Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Tjeckien, Tyskland, Ungern, Österrike).
  Ett sådant körkort går däremot att byta ut mot ett svenskt..

I samband med körprovet ska du intyga att du inte redan har ett körkort utfärdat i en annan EES-stat.

Om du redan har körkort för lätt motorcykel

Om du redan har ett körkort för lätt motorcykel (A1) och ska ta körkort för tung motorcykel (A) behöver du bara göra körprovet. De övriga fem ovanstående punkterna gäller som vanligt.
Krav på motorcykel som används vid körprov

Kraven på en motorcykel som används vid körprov är annorlunda än när du framför en motorcykel när du redan har behörighet A1 eller A, eller när du övningskör för A1 eller A.

Krav på motorcykel som används vid körprov