Det finns sex krav som du måste uppfylla för att få ditt körkort.

  1. Du har körkort med B-behörighet.
  2. Du har körkortstillstånd.
  3. Du är permanent bosatt i Sverige eller har studerat här i minst sex månader.
  4. Du har fyllt 18 år.
  5. Du har avlagt godkänt förarprov (kunskapsprov och körprov).
  6. Du har inget körkort som är utfärdat i någon annan stat inom EES-området (Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Tjeckien, Tyskland, Ungern, Österrike). Ett sådant körkort går däremot att byta ut mot ett svenskt.
    I samband med körprovet ska du intyga att du inte redan har ett körkort utfärdat i en annan EES-stat.

Körkortstillstånd

När du ansöker om körkortstillstånd kontrollerar Transportstyrelsen om du uppfyller de krav som samhället ställer på alla som ska ta körkort. Transportstyrelsen beviljar dig körkortstillstånd om du anses lämplig som förare med hänsyn till dina personliga och medicinska förhållanden. Genom Transportstyrelsens beslut får både du och Vägverket besked om att du uppfyller de grundläggande kraven för att få körkort. Under ingången medicinska krav kan du läsa mer om de medicinska krav som ställs.

Transportstyrelsen tar ut en avgift för att pröva ansökan om körkortstillstånd. Betalning ska ske med det inbetalningskort som Transportstyrelsen skickar hem till dig när du beställer en ansökningsblankett. Avgiften måste vara betald för att din ansökan ska bli prövad.

Läs mer om avgifter

När du har ett giltigt körkortstillstånd får du övningsköra och avlägga förarprov (kunskapsprov och körprov).
Ett körkortstillstånd som beslutats om före den 1 april 2009 är giltigt i fyra år, körkortstillstånd som beslutas från och med den 1 april 2009 är giltiga i fem år. Giltighetstiden kan inte förlängas.
Om du inte har gjort ett godkänt kunskapsprov och körprov inom den tiden måste du ansöka om ett nytt körkortstillstånd. Vissa brott och andra omständigheter som anges i körkortslagen kan leda till att körkortstillståndet återkallas.

Medicinska krav

Här beskrivs de medicinska kraven endast översiktligt, med exempel på sådant som kan påverka dina möjligheter att få ha körkort. En fullständig beskrivning finns i Vägverkets föreskrifter om medicinska krav för innehav av körkort.

Vägverkets föreskrifter (VVFS 2008:166) om medicinska krav för innehav av körkort m.m. (nytt fönster)

Syn

Du ska ha ett intyg om synprövning, utfärdat av en läkare, optiker eller trafikskola, när du ansöker om körkortstillstånd. Dina möjligheter att få körkort kan minska om du har till exempel dålig synskärpa, nattblindhet, dubbelseende eller vissa ögonsjukdomar.

Hörsel

Nedsatt hörsel eller dövhet påverkar inte dina möjligheter att få körkort. Däremot kan vissa öronsjukdomar vara ett hinder.

Rörelseförmåga

Ett rörelsehinder som påverkar din förmåga att köra trafiksäkert kan innebära att du bara får köra vissa särskilt utrustade fordon.

Psykiska störningar

Vissa psykiska sjukdomar kan vara ett hinder mot att få körkort. Det kan också krävas intyg från specialistläkare.

Alkohol, droger och läkemedel

Den som missbrukar eller är beroende av alkohol, droger eller vissa läkemedel kan inte få körkort. Det krävs också särskilda läkarintyg för att få körkort efter en återkallelse på grund av grovt rattfylleri.

Andra sjukdomar

Vissa sjukdomar kan påverka möjligheten att få körkort, även om de inte alltid gör det. Exempel på sådana sjukdomar är hjärtsjukdomar, stroke, diabetes, epilepsi och demenssjukdomar.

Frågor?

Tag kontakt med Transportstyrelsen om du har frågor om de medicinska kraven.

Gå till information om hur du kontaktar Transportstyrelsen

Kunskapsprov

Genom kunskapsprovet ska du visa att du har teoretiska kunskaper så att du kan köra med omdöme i trafiken. Det finns ett särskilt kunskapsprov för varje körkortsbehörighet. Provet bygger på en kursplan för behörigheten.
Avgiften för ett kunskapsprov är 220 kronor, efter klockan 18.00 vardagar och helger 290 kronor.
För närvarande fungerar provdemonstrationen endast med webbläsaren Internet Explorer 6 och 7.

Körprov

Vid körprovet ska du visa att du kan hantera fordonet i trafiken och att du kan köra med gott omdöme på ett trafiksäkert sätt. Körprovet är en kontroll av att du har de färdigheter som krävs för att få köra i trafiken.
Körprovet bygger på en kursplan som är speciellt framtagen för den körkortsbehörighet du ansöker om att få. Kursplanen förklarar vilken inriktning och vilka mål som utbildningen har. Den förklarar också vad körkortsutbildningen ska leda till och beskriver vad du ska kunna efter utbildningen. När du gör körprovet kommer din körning att bedömas utifrån kursplanen.

Avgiften för körprov är 700 kronor, efter klockan 18.00 vardagar och helger 940 kronor.