Handledarkurs & Handledarutbildning i Stockholm | Körkortsexperten i Stockholm|Bilskola & körskola|Hallunda

Körkortsexperten är godkänd av Transportsstyrelse som utbildare till ”Introduktionsutbildare för privat övningskörning, behörighet B”, Kallad handledarutbildning. Vi följer Trafikverkets (Vägverkets) föreskrifter (VVFS 2005:76) .
Den som redan har gått en introduktionsutbildning före den 1 september 2010 behöver inte gå om den, förutsatt att utbildningen fortfarande är giltig. Utbildningen är giltig i fem år från det datum den genomfördes. Nytt i introduktionsutbildningen är att teoretiska moment om miljö och sparsam körning ska ingå. Detta kommer att införas successivt i utbildningen och blir obligatoriska inslag från den 1 januari 2011. Eleven ska vid den privata övningskörningen ha ett giltigt körkortstillstånd och en giltig introduktionsutbildning. Körkortstillståndet är giltigt i fem år från dagen för beslut och introduktions-utbildningen är giltig i fem år från dagen den genomfördes. Ansökan och godkännande krävs för varje elev. Observera att handledaren måste ansöka och bli godkänd för varje elev innan den privata övningskörningen får påbörjas. Detta görs även i fortsättningen via till exempel e-tjänsten Ansök om handledarskap.
Vid godkännandet kontrolleras att den blivande handledaren har gått en introduktionsutbildning någon gång under de senaste fem åren. Det är handledaren som betraktas som förare vid övningskörningen. Det är därmed handledaren som ansvarar för att eleven uppfyller kraven för den privata övningskörningen.

Körkortskraven för handledare vid privat övningskörning.

För att bli godkänd som handledare krävs att du har fyllt 24 år och du ska under de senaste tio åren ha haft körkort för fordonet i minst fem år. Du får inte ha mist körkortet under de senaste tre åren på grund av rattfylleri eller något annat grovt brott. Har körkortet varit återkallat under denna tid på grund av t ex fortkörning får det inte ha varit återkallat sammanlagt mer än 3 månader.

Kursen tar tre timmar och hålls i våra lokaler på Albyvägen 2-4 (Alby centrum) och kostar 300 kr / person (elev + handledare = 600 kr). Efter kursen är ni redo att börja övningsköra på egen hand, när ni har fått godkännande från Transportstyrelsen.

Handledarkurs & Handledarutbildning i Stockholm | Körkortsexperten

Vi inbjuder till handledarutbildning i vår teorilokal på trafikskolan. Pris 300:-/deltagare. I priset ingår studiematerial, fika och moms. Kursen omfattar 180 minuter exkl. raster. Föranmälan samt förskottsbetalning är obligatoriskt samt bindande. Återbud ska ske senast en vecka innan kursstart. Kom gärna 15 minuter innan kursstart pga. leg. kontroll. OBS! Legitimation måste medtagas!

Nya regler vid privat övningskörning

Från och med 1 september 2010 slopas Kravet på att elev och handledare måste genomgå introduktionsutbildning vid privat övningskörning tillsammans. Detta gäller för behörighet B. Elev och handledare kan alltså gå utbildningen var för sig. Både handledare och elev måste liksom tidigare ha gått introduktionsutbildningen för att få övningsköra privat. Ändringarna började gälla den 1 september 2010.

Välkommen till Körkortsexperten i Stockholm f.d Alby Trafikskola i Stockholm! Vi erbjuder handledarkurs/handledarutbildning och körkort för bil, mc och tungt släp. Kontakta oss idag för mer information!