Kraven för att få taxiförarlegitimation från den 1 april 2007 är att föraren ska

 • ha fyllt 21 år
 • ha körkort med behörighet B sedan minst två år eller ha körkort med behörighet D
 • uppfylla de medicinska krav som är nödvändiga med hänsyn till säkerheten  för passagerare och andra trafikanter
 • uppfylla krav på laglydnad
 • uppfylla kravet på yrkeskunnande, genom att bli godkänd på ett skriftligt prov hos Vägverket
 • avlägga ett godkänt körprov för taxiförarlegitimation

Kurslitteratur/Material

 • Stockholmskarta
 • Kompendium för lokalkännedom
 • Stockholms gatukalender
 • Vägmärkestest
 • Taxiförarlegitimationsbok samt frågehäfte
 • (Sverigekarta lånas mot deponering i 30 dagar)

Kursinnehåll

 • 12 timmar Karta
 • 8 timmar Regler
 • 8 timmar Taxiregler
 • 12 timmar Lokalkännedom

Krav

 • Läkarintyg
 • Synskärpa minst 0,8 på ena ögat och minst 0,5 på det andra
 • Att du har haft körkort med behörighet B oavbrutet sedan 2 år eller körkort för buss, behörighet D
 • Godkänd vandelsprövning som visar att du inte begått något brott

Vi hjälper till så att du får tid hos doktor för läkarintyg, kostnad 400:- (ingår ej i kursavgiften).

Vad säger lagen?

Alla taxiförare måste ha taxiförarlegitimation för att få köra taxi.
För att få legitimationen måste Du vara yrkeskunnig, lämplig, uppfylla vissa medicinska krav och haft körkortsbehörighet B sedan minst två år i obruten följd och ha fyllt 21 år, eller ha körkort med behörighet D.
Från den 1 april 2007 måste Du avlägga ett godkänt
körprov hos Vägverket för att få taxiförarlegitimation.

Vägverkets Körprov omfattar

 • Passagerares säkerhet
 • Körning i landsvägs- och gatutrafik
 • Sinnesnärvaro och omdömesförmåga

Vägverkets Kunskapskrav omfattar

Kartläsning, Miljö, Körekonomi, Säkerhet, Bemötande, Sjukdomar, Föraren, Fordonskännedom, Yrkestrafiklagstiftning, Trafiklagstiftning och Fordonskontroll.