Home > DE – Buss med tungt släp

DE – Buss med tungt släp

DE – Buss med tungt släp

Att ha körkort innebär en viss frihet. Du har större möjlighet att bestämma över hur du ska resa. För att få körkort ställs det vissa krav på dig. Detta görs för att vi alla ska veta att de som vistas på vägarna ska vara säkerhetsmedvetna och trafikutbildade personer.

Det finns sex krav som du måste uppfylla för att få ditt körkort.

  1. Du har körkort med behörighet D.
  2. Du har körkortstillstånd.
  3. Du är permanent bosatt i Sverige eller har studerat här i minst sex månader.
  4. Du har fyllt 21 år.
  5. Du har avlagt godkänt förarprov (kunskapsprov och körprov).
  6. Du har inget körkort som är utfärdat i någon annan stat inom EES-området (Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Tjeckien, Tyskland, Ungern, Österrike). Ett sådant körkort går däremot att byta ut mot ett svenskt.

I samband med körprovet ska du intyga att du inte redan har ett körkort utfärdat i en annan EES-stat.

Körkortstillstånd

När du ansöker om körkortstillstånd kontrollerar Transportstyrelsen om du uppfyller de krav som samhället ställer på alla som ska ta körkort. Transportstyrelsen beviljar dig körkortstillstånd om du anses lämplig som förare med hänsyn till dina personliga och medicinska förhållanden. Genom Transportstyrelsens beslut får både du och Vägverket besked om att du uppfyller de grundläggande kraven för att få körkort. Under ingången medicinska krav kan du läsa mer om de medicinska krav som ställs.

Transportstyrelsen tar ut en avgift för att pröva ansökan om körkortstillstånd. Betalning ska ske med det inbetalningskort som Transportstyrelsen skickar hem till dig när du beställer en ansökningsblankett. Avgiften måste vara betald för att din ansökan ska bli prövad.

Läs mer om avgifter

När du har ett giltigt körkortstillstånd får du övningsköra och avlägga förarprov (kunskapsprov och körprov).

Ett körkortstillstånd som beslutats om före den 1 april 2009 är giltigt i fyra år, körkortstillstånd som beslutas från och med den 1 april 2009 är giltiga i fem år. Giltighetstiden kan inte förlängas.

Om du inte har gjort ett godkänt kunskapsprov och körprov inom den tiden måste du ansöka om ett nytt körkortstillstånd. Vissa brott och andra omständigheter som anges i körkortslagen kan leda till att körkortstillståndet återkallas.

Ansökan

1. Ansökningsblanketten

Fyll i ansökan om körkortstillstånd på en särskild blankett. Blanketten “Körkortstillstånd med läkarintyg” kan beställas via en e-tjänst på sidan blanketter. Du får blanketten tillsammans med ett inbetalningskort hemskickat till dig. Du kan även kontakta Transportstyrelsens kundtjänst för körkortsfrågor.

Blanketter

Du söker körkortstillstånd för en hel grupp behörigheter.

  • Grupp 2 omfattar behörigheterna AM, A1, A, B, BE, C, CE och Traktor.
  • Grupp 3 omfattar behörigheterna AM, A1, A, B, BE, C, CE, D, DE och Traktor.

Om du endast vill ansöka om att bli prövad för vissa av behörigheterna i gruppen, kommer ditt körkortstillstånd bara att gälla för dessa. Om du senare även vill ha övriga, krävs det att du då söker ett nytt körkortstillstånd och betalar en ny avgift för detta.

2. Läkarintyg

Till ansökan om körkortstillstånd hör ett läkarintyg som ska vara utfärdat av en legitimerad läkare.

3. Skicka in ansökan och betala ansökningsavgiften till Transportstyrelsen

Skicka den ifyllda ansökningsblanketten tillsammans med läkarintyget till Transportstyrelsen på adressen nedan.

Transportstyrelsen
701 97 Örebro

Transportstyrelsen tar ut en avgift som måste var betald innan din ansökan prövas. Betalning ska ske med det inbetalningskort som Transportstyrelsen tillhandahåller.

Läs mer om avgifter

4. Bevis om körkortstillstånd

När Transportstyrelsen har beviljat dig körkortstillstånd får du ett “Bevis om körkortstillstånd”.

Ett körkortstillstånd som beslutats om före den 1 april 2009 är giltigt i fyra år, körkortstillstånd som beslutas från och med den 1 april 2009 är giltiga i fem år. Giltighetstiden kan inte förlängas.

Medicinska krav

Här beskrivs de medicinska kraven endast översiktligt, med exempel på sådant som kan påverka dina möjligheter att få ha körkort. En fullständig beskrivning finns i Vägverkets föreskrifter om medicinska krav för innehav av körkort.

Vägverkets föreskrifter (VVFS 2008:166) om medicinska krav för innehav av körkort m.m. (nytt fönster)

Syn

Du ska ha ett intyg om synprövning, utfärdat av en läkare, optiker eller trafikskola, när du ansöker om körkortstillstånd. Dina möjligheter att få körkort kan minska om du har till exempel dålig synskärpa, nattblindhet, dubbelseende och vissa ögonsjukdomar.

Hörsel

För innehav av körkort för buss eller buss med tungt släp ska hörselförmågan vara sådan att innehavaren har möjlighet att kommunicera med passagerare och andra trafikanter. Detta krav ska anses uppfyllt om vanlig samtalsstämma uppfattas på fyra meters avstånd på ena örat med eller utan hörapparat.

Rörelseförmåga

För innehav av körkort för buss eller buss med tungt släp ska rörelseförmågan vara tillräcklig för att kunna hjälpa passagerare in i och ut ur fordonet samt hjälp med bilbälte.

Psykiska störningar

Vissa psykiska sjukdomar kan vara ett hinder mot att få körkort. Det kan också krävas intyg från specialistläkare.

Alkohol, droger och läkemedel

Den som missbrukar eller är beroende av alkohol, droger eller vissa läkemedel kan inte få körkort. Det krävs också särskilda läkarintyg för att få körkort efter en återkallelse på grund av grovt rattfylleri.

Andra sjukdomar

Vissa sjukdomar kan påverka möjligheten att få körkort, även om de inte alltid gör det. Exempel på sådana sjukdomar är hjärtsjukdomar, stroke, diabetes, epilepsi och demenssjukdomar.

Frågor?

Tag kontakt med Transportstyrelsen om du har frågor om de medicinska kraven.
Gå till information om hur du kontaktar Transportstyrelsen

Teoriutbildning

I körkortsutbildningen är både teori och praktik viktiga. Det du lär dig genom att läsa teorin ger dig förutsättningar att köra med omdöme och klara av spelreglerna i trafiken. Kunskaperna du får genom teorin tillsammans med erfarenheten du får genom övningskörningen behöver du för att kunna hantera de situationer och problem som du ställs inför i trafiken.

Kursplanen för behörighet DE (VVFS 2007:232) talar om vilken inriktning och vilka mål förarutbildningen har.

Övningskörning

Du måste öva och uppleva en mängd olika situationer i trafiken för att få förutsättningar att klara av spelreglerna i trafiken. Det gör du genom att övningsköra. Det är många olika moment som du ska öva. Allt från att starta, stanna och växla till att planera och genomföra en vänstersväng på landsväg i rusningstrafik.

Du behöver en erfarenhetsbank att ta ur när du ställs inför problem, och den kan du bara bygga upp genom att utsättas för olika situationer tillräckligt många gånger i olika trafikmiljöer. På så sätt lär du dig att lösa de problem som uppstår i trafiken på ett naturligt och smidigt sätt.

Du ska bli beredd att självständigt bedöma och handla rätt i komplexa trafiksituationer. Att du handlar rätt kan avgöra din och medtrafikanternas framtid.

Kunskapsprov

Genom kunskapsprovet ska du visa att du har teoretiska kunskaper så att du kan köra med omdöme i trafiken. Det finns ett särskilt kunskapsprov för varje körkortsbehörighet. Provet bygger på en kursplan för behörigheten.

Avgiften för ett kunskapsprov är 220 kronor, efter klockan 18.00 vardagar och helger 290 kronor.

För närvarande fungerar provdemonstrationen endast med webbläsaren Internet Explorer 6 och 7.

Demonstration av kunskapsprovet (nytt fönster)

Körprov

Vid körprovet ska du visa att du kan hantera fordonet i trafiken och att du kan köra med gott omdöme på ett trafiksäkert sätt. Körprovet är en kontroll av att du har de färdigheter som krävs för att få köra i trafiken.

Körprovet bygger på en kursplan som är speciellt framtagen för den körkortsbehörighet du ansöker om att få. Kursplanen förklarar vilken inriktning och vilka mål som utbildningen har. Den förklarar också vad körkortsutbildningen ska leda till och beskriver vad du ska kunna efter utbildningen. När du gör körprovet kommer din körning att bedömas utifrån kursplanen.

Avgiften för körprov är 1500 kronor, efter klockan 18.00 vardagar och helger 1950 kronor. Dessa avgifter gäller vid bokning efter den 1 januari 2008.