Körprov

ShowcaseVid körprovet ska du visa att du kan hantera fordonet i trafiken och att du kan köra med gott omdöme på ett trafiksäkert sätt. Körprovet är en kontroll av att du har de färdigheter som krävs för att få köra i trafiken.
Körprovet bygger på en kursplan som är speciellt framtagen för den körkortsbehörighet du ansöker om att få. Kursplanen förklarar vilken inriktning och vilka mål som utbildningen har. Den förklarar också vad körkortsutbildningen ska leda till och beskriver vad du ska kunna efter utbildningen. När du gör körprovet kommer din körning att bedömas utifrån kursplanen.

Från den 1 april 2011 gäller:
TS föreskrifter om kursplan, behörighet B (TSFS 2011:20) (nytt fönster)
 

Avgiften för körprov för behörighet B är 700 kronor. Efter klockan 18.00 vardagar och helger kostar det 940 kronor.

Inför körprovet

 Godtagbara identitetshandlingar

När du kommer till provet blir du uppropad och får visa upp en identitetshandling.

För att Trafikverket med säkerhet ska kunna fastställa din identitet ska fotot på identitetshandlingen vara välliknande.

Om du inte kan visa upp en godtagbar identitetshandling, riskerar du att inte få göra provet.

Har du laseropererat dina ögon och inte längre behöver använda glasögon eller linser? Då måste du anmäla detta till Transportstyrelsen och få villkoret borttaget innan du kommer till provet, annars får du inte göra provet.

Innan provet startar har inspektören kontrollerat att du uppfyller de formella kraven för att få genomföra provet. Det krävs att du:

 • är permanent bosatt i Sverige eller har studerat här i minst sex månader
 • har en giltig riskutbildning
  Läs mer om riskutbildning

Inspektören kommer före provet även att kontrollera:

 • att du inte sedan tidigare har ett körkort utfärdat av en annan EES-stat(Detta intygar du genom att skriva under i en särskild ruta på förarprovsprotokollet).
  Utländska körkort
 • om du har något villkor i körkortstillståndet, till exempel glasögon, och att du i så fall uppfyller det villkoret (exempelvis bär glasögon eller linser).
 • om provfordonet – om du genomför provet med egen bil – uppfyller minimikraven.
  Krav som bilen ska uppfylla vid körprovet

Därefter kommer inspektören att ge dig information om hur provet genomförs, till exempel vad som bedöms, vilka anvisningar du kommer att få under körningen med mera. Om du har valt att genomföra provet med en Trafikverksbil kommer du också att få information om den. 

Underkörprovet

Körprovet börjar med att du får göra en säkerhetskontroll. Därefter får du köra i tätorts- och landsvägsmiljö i minst 25 minuter. Med trafikinspektörens inledning och avslutning blir den totala tiden för ditt körprov 45 minuter. Du får i god tid tydliga anvisningar om vart du ska köra. Om du kör fel kan du själv få hitta en plats att vända på.

Om det uppstår någon farlig situation som du inte kan behärska på ett trafiksäkert sätt, ingriper trafikinspektören. Men det är ändå du som räknas som förare och du är därför ansvarig för vad som händer under provet.

Broschyren “Presentation av körprov B” beskriver hur körprovet för behörighet B (personbil) är upplagt och vad det kan innehålla.

Så bedöms körprovet

Trafikinspektören kommer att göra en helhetsbedömning av din körning. Han eller hon utgår då från de fyra kompetensområden som du kan läsa om här.

 1. Fordonskännedom och manövrering
  Om du har god kännedom om hur bilen fungerar och kan manövrera den utan att behöva tänka på vad du gör, ökar din möjlighet att köra den på ett trafiksäkert sätt. Du ska kunna samordna dina rörelser när du hanterar gas, koppling, broms och ratt så att körningen blir mjuk och behaglig. Det vanligaste är att inspektören observerar och bedömer:
 • körställning
 • säkerhetskontroll
 • krypkörning
 • upp- och nedväxling
 • start i lutning
 • bromsning
 • backning
 • parkering
 • användande av bilens reglage. 
 1. Miljö och sparsam körning
  Ditt körsätt påverkar bilens bränsleförbrukning och därmed även i hög grad miljön och människan. Med ett sparsamt körsätt bidrar du till att utsläppen av skadliga ämnen minskas. Det vanligaste är att inspektören observerar och bedömer hur du utför följande:
 • tomgångskörning
 • start och acceleration
 • val av växel
 • motorbromsning
 • framförhållning. 
 1. Trafikregler och tillämpning
  Det finns många trafikregler som är av stor betydelse för att trafiken ska fungera. Om de inte tillämpas på ett bra sätt försämras trafiksäkerheten och framkomligheten betydligt. Det vanligaste är att inspektören observerar och bedömer hur du tillämpar följande regler:
 • hastighetsregler
 • väjningsregler
 • placeringsregler
 • regler för teckengivning. 
 1. Trafiksäkerhet och beteende
  Det krävs av dig som bilförare att du planerar din körning flera steg framåt. För att klara av det måste du veta hur du ska använda din uppmärksamhet. Du ska köra på ett sådant sätt att du naturligt och realistiskt visar att du är medveten om de risker som finns i trafiken. Det vanligaste är att inspektören observerar och bedömer hur du utför följande:
 • uppmärksamhetsrutiner, det vill säga hur, var och när du använder din uppmärksamhet
 • framförhållning
 • samspel med andra trafikanter
 • säkerhetsmarginaler
 • handlingsberedskap.

Efter körprovet

Resultatet skrivs ner i ett förarprovsprotokoll
När inspektören fyller i protokollet används en digital penna som kommunicerar med en mobiltelefon. Mobiltelefonen överför resultatet från körprovet till Transportstyrelsen.

När körprovet är avslutat, gör inspektören en helhetsbedömning och meddelar dig resultatet av provet.

Klicka här för att visa en större bild av protokollet (PDF-fil, 156 Kb, öppnas i nytt fönster)

Godkänt körprov

Trafikinspektören talar om för dig att körprovet är godkänt omedelbart efter körningen. Om kunskapsprovet är godkänt sedan tidigare, kommer du att få ett ”Bevis om körkort”. Beviset gäller som körkort genast men under högst ett år och endast i Sverige. (Om beviset återkallas, får du inte fortsätta att köra.) Du måste ha med dig beviset när du kör. Du måste då också ha med dig en handling som styrker din identitet, till exempel ett pass eller ID-kort.
Om ditt kunskapsprov sedan tidigare inte är godkänt kommer du att få en kopia på förarprovsprotokollet. När kunskapsprovet godkänts, kommer du då att få ett ”Bevis om körkort”. Beviset gäller som körkort genast men under högst ett år och endast i Sverige. (Om beviset återkallas, får du inte fortsätta att köra.) Du måste ha med dig beviset när du kör. Du måste då också ha med dig en handling som styrker din identitet, till exempel ett pass eller ID-kort.
Har du fotograferat dig på ett av Trafikverkets förarprovskontor? Då tillverkas och levereras ditt körkort inom några dagar efter det att du godkänts på förarprovet.
Om du inte har fotograferat dig på Trafikverket, får du en så kallad grundhandling med posten. På den ska du klistra ditt foto och skriva din namnteckning. Skicka sedan tillbaka den till Transportstyrelsen så snart som möjligt.
Ditt körkort kommer i ett rekommenderat brev med posten. Du måste lösa ut det personligen och visa upp giltig och godkänd svensk legitimation.

VIKTIGT: Transportstyrelsen måste få in grundhandlingen i tid för att kunna tillverka körkortet innan ditt ”Bevis om körkort” upphör att gälla. Annars mister du den behörighet som du nu avlagt prov för. Du måste då göra om förarprovet, både kunskapsprov och körprov.

Underkänt körprov

Om trafikinspektören har beslutat att körprovet inte är godkänt, får du reda på det direkt efter körningen. Trafikinspektören förklarar muntligt varför din körning inte har godkänts och berättar inom vilka kompetensområden det finns brister. Förklaringen dokumenteras i förarprovsprotokollet. Innan ni skiljs åt får du en kopia på protokollet. Av protokollet framgår vilka brister som visat sig under körprovet. Du får ett exemplar, som du ska visa upp för din utbildare.


Klicka här för att visa en större bild av protokollet med förklaring (PDF-fil, 338 kB, öppnas i nytt fönster)

Det är naturligtvis viktigt att du och din utbildare tillsammans går igenom bristerna och praktiskt övar lämpliga moment innan du genomför ett omprov.
Om du har ett godkänt kunskapsprov är det giltigt i två månader och det är därför viktigt att du gör om körprovet inom denna tid, annars får du göra om båda proven.
För att vara garanterad att få göra omprovet inom två månader måste du inom tre dagar boka tid för nytt prov. Kontakta Trafikverkets kundtjänst för förarprov på 0771-17 18 19 eller boka ny tid via Internet .
Körkort på prov i två år
Alla nyblivna körkortstagare i Sverige får en prövotid på två år. Prövotid innebär att du måste göra ett nytt förarprov (både kunskapsprov och körprov) för att få ett nytt körkort, om du gör dig skyldig till någon förseelse som leder till att körkortet återkallas under denna period på två år. Det gäller oavsett hur kort spärrtiden (återkallelsetiden) är.
Prövotiden står på ditt körkort med en sifferkod och datum för prövotidens slut.

Uppkörning – allt om körprov & förarprov i Stockholm|Södertälje