Home > Körsätt

Körsätt

Ett ändrat körbeteende gör att du kan spara upp till 20 procent i bränsleförbrukning.

Här följer några exempel på hur du kör smartare:

 • Kör på ettans växel max 2 billängder och växla sedan upp
 • Växla upp istället för att ligga kvar på låg växel
 • Hoppa över växlar
 • Släpp gasen i tid
 • Gasa inte i onödan
 • Undvik stopp
 • Undvik att frikoppla tidigt för att stanna
 • Accelerera bestämt och raskt
 • Undvik att gå ner i ettans växel vid korsningar
 • Nyttja motorbroms
 • Undvik så kallad “spillgas” (gasa i onödan)
 • Använd så hög växel som möjligt
 • Lyft blicken och planera din körning
 • Kör kloklt i med och motlut
Fordonsvalet
Lönsamhet och investering beror till stor del på fordonsvalet, vilket även påverkar driftskostnaderna. Valet avgör i stor utsträckning också hur mycket energi och pengar man sparar och hur miljön påverkas.

Däcket
Däckets formförändring bildar rullmoståndet på kontaktytan mellan vägbanan och däcket och avgör i stor grad energiförbrukningen. Däckens livslängd beror på om lufttrycket är rätt. Säkerhets- och fordonskontroll

 

 

Miljö

Miljö

Idag känner de flesta till Kyoto-avtalet som skrevs 1997 av ett stort antal industriländer. Då bestämde man att tillsammans arbeta för minskade koldioxidutsläpp i hela världen. Mycket har hänt sedan dess och faktiskt har vi lyckats att påverka den negativa påverkan till en viss del. Det finns mycket kvar att göra och förhoppningen är att ett nytt klimatavtal kommer att tecknas i Köpenhamn i december, 2009. Då kommer man att hålla nästa stora internationella klimatkonferens.

Stor del av koldioxidutsläppen kommer från vägtransporterna och där krävs en större insats. Människan bakom ratten har en stor möjlighet att vara med och påverka tillsammans med den positiva tekniska utvecklingen.

Trafikens negativa påverkan på miljön kan delas in i tre olika områden som alla är viktiga. Det finns globala effekter som hotar att förändra klimatet framför allt genom en ökad växthuseffekt. Det finns regionala effekter som belastar naturen i form av försurning, övergödning och marknära ozon. Vi har även lokala effekter som uppenbarar sig huvudsakligen som hälsorisker. Luftföroreningar bidrar till en sämre hälsa i form av allergier, cancer och luftvägsbesvär.

Miljöproblemen berör oss alla och ställer ibland krav på förändringar av livsstil och ett hållbart samhälle. Vi är en del av detta.

Däcktryck

Du skall dagligen kolla ditt fordon så att det är i absolut trafiksäkert skick. På så sätt upptäcker du eventuella fel i tid. Det är billigare att reparera innan felen hunnit förvärras, och det är dessutom lättare att reparera hemma än att bli tvungen till det ute på vägen. {jcomments off}