Riskutbildning Stockholm del 1

ShowcaseAllmän kursinormation

Från den 1 april 2009 måste du ha genomfört Riskutbildning del 1 för att göra förarprov (kunskapsprov och körprov) på Trafikverket (Vägverket).

Undantaget är om du innan dess har gjort den “gamla” riskutbildningen (del 2 – halkbana) och gjort ett godkänt kunskapsprov eller körprov före den 1 april 2009. Undantaget gäller så länge kunskapsprovet eller körprovet är giltigt. Läs mer om reglerna kring undantaget.

 

Ny del

Den 1 april 2009 kommer den obligatoriska riskutbildningen att utökas med en ny del, Riskutbildning del 1, som omfattar risker med alkohol, andra droger, trötthet och riskfyllda beteenden i övrigt.
Riskutbildning del 1 kan genomföras redan i början av utbildningen för körkortsbehörighet B (personbil) och är sedan giltig i fyra år.
Du går vanligtvis denna utbildning på en trafikskola.
Du måste klarat den för att få göra teori- eller körprov på Vägverket.
Trafikskolan meddelar Vägverket när du klarat Riskutbildning del 1.

Syfte och utbildningsinnehåll

Det är viktigt att du tar avstånd från alkohol och andra droger i samband med körning och att du är utvilad och koncentrerad som förare.
Utbildningen består av diskussioner, reflektioner och självvärderingar kring riskbeteenden i trafiken. Den syftar till att ge dig kunskap och insikt om hur alkohol, andra droger, trötthet samt andra beteenden och faktorer kan påverka körförmågan.
Särskild vikt läggs på risker kring alkohol och andra droger samt trötthet.

Mål

Du som elev ska efter genomgången utbildning inse betydelsen av att ta avstånd från alkohol och andra droger i samband med körning samt vikten av att vara utvilad och koncentrerad som förare.
Du ska få insikt om konsekvenser kring riskbeteenden som kan påverka körförmågan och hur de kan undvikas. Du ska även få kunskap och insikt om vilka konsekvenserna kan bli samt vad som ökar riskerna och hur de kan undvikas.

Delmål

Du ska kunna återge skillnaden i olycksstatistik mellan olika åldersgrupper och mellan män och kvinnor.
Du ska kunna återge hur riskerna i trafiken kan påverkas av faktorer som kön, ålder, personlighet, livsstil, grupptillhörighet och grad av körerfarenhet.
Du ska kunna återge hur trafiksäkerheten kan påverkas av faktorer som medpassagerare, mobiltelefoner, stress, lek, etc.
Du ska kunna redogöra för hur förarbeteendet påverkas av värderingar och attityder samt vilka konsekvenser det kan få.

Mer information

På sidan Vägverkets föreskrifter om riskutbildning för behörighet B (VVFS 2008:251) finner du Vägverkets (Transportstyrelsen 2009-01-01) lagtext som PDF dokument om Riskutbildning del 1 och Riskutbildning del 2.
På Körkortportalens sida om Riskutbildning och Körkortportalens Frågor & svar om riskutbildning finner du mer information om både del 1 och 2.
Enligt Vägverket/Trafikverket/Transportstyrelsen

Syfte

Utbildningen syftar till att ge eleven kunskap och insikt om hur alkohol, andra droger och trötthet samt andra beteenden och faktorer kan påverka körförmågan. Eleven ska även få kunskap och insikt om vilka konsekvenserna kan bli samt vad som ökar riskerna och hur de kan undvikas.
Mål
Eleven ska efter genomgången utbildning inse betydelsen av att ta avstånd alkohol och andra droger i samband med körning samt vikten av att vara utvilad och koncentrerad som förare.

Delmål

a, riskfyllda beteenden
Kunskapsmålet är uppnått när eleven kan:
• återge skillnaden i olycksstatistik mellan olika åldersgrupper och mellan män och kvinnor
• återge hur riskerna i trafiken kan påverkas av faktorer som kön, ålder, personlighet, livsstil, grupptillhörighet och grad av körerfarenhet
• återge hur trafiksäkerheten kan påverkas av faktorer som medpassagerare, mobiltelefoner, stress, lek, etc
• redogöra för hur förarbeteendet påverkas av värderingar och attityder samt vilka konsekvenser det kan få.

b, trötthet
Kunskapsmålet är uppnått när eleven kan:
• återge de regler som gäller för trötthet i trafiken
• redogöra för vilken betydelse sömnen har och hur tröttheten kan påverka föraren i samband med körning
• redogöra för hur man kan känna igen och uppmärksamma trötthetskänslan
• redogöra för hur man undviker de risker som trötthet medför i samband med körning

c, alkohol och andra droger
Kunskapsmålet är uppnått när eleven kan:
• återge rattfylleriets omfattning
• återge de regler som gäller för rattfylleri
• redogöra för hur alkohol och andra droger påverkar kroppen, beteendet och körförmågan på kort och lång sikt
• redogöra för vilka konsekvenserna kan bli om man kör påverkad av alkohol eller andra droger eller om man åker med en förare som är påverkad
• redogöra för vad man kan göra för att undvika att man själv eller andra kör eller åker med förare påverkade av alkohol eller andra droger

 

Självvärdering

Målet är uppnått när eleven
• bedömer sin förmåga och motivation att undvika de beteenden och andra faktorer som kan medföra risker i trafiken
• värderar det egna ansvaret för sin egen och andras säkerhet i trafiken.

Från den 1 april 2009 måste du ha genomfört Riskutbildning del 1 för att göra förarprov (kunskapsprov och körprov) på Vägverket.

Undantaget är om du innan dess har gjort den “gamla” riskutbildningen (del 2 – halkbana) och gjort ett godkänt kunskapsprov eller körprov före den 1 april 2009.
Undantaget gäller så länge kunskapsprovet eller körprovet är giltigt.
Läs mer om reglerna kring undantaget.

Ny del

Den 1 april 2009 kommer den obligatoriska riskutbildningen att utökas med en ny del, Riskutbildning del 1, som omfattar risker med alkohol, andra droger, trötthet och riskfyllda beteenden i övrigt.
Riskutbildning del 1 kan genomföras redan i början av utbildningen för körkortsbehörighet B (personbil) och är sedan giltig i fyra år.
Du går vanligtvis denna utbildning på en trafikskola.
Du måste klarat den för att få göra teori- eller körprov på Vägverket.
Trafikskolan meddelar Vägverket när du klarat Riskutbildning del 1.

Syfte och utbildningsinnehåll

Det är viktigt att du tar avstånd från alkohol och andra droger i samband med körning och att du är utvilad och koncentrerad som förare.
Utbildningen består av diskussioner, reflektioner och självvärderingar kring riskbeteenden i trafiken. Den syftar till att ge dig kunskap och insikt om hur alkohol, andra droger, trötthet samt andra beteenden och faktorer kan påverka körförmågan.
Särskild vikt läggs på risker kring alkohol och andra droger samt trötthet.

Mål

Du som elev ska efter genomgången utbildning inse betydelsen av att ta avstånd från alkohol och andra droger i samband med körning samt vikten av att vara utvilad och koncentrerad som förare.
Du ska få insikt om konsekvenser kring riskbeteenden som kan påverka körförmågan och hur de kan undvikas. Du ska även få kunskap och insikt om vilka konsekvenserna kan bli samt vad som ökar riskerna och hur de kan undvikas.

Delmål

Du ska kunna återge skillnaden i olycksstatistik mellan olika åldersgrupper och mellan män och kvinnor.
Du ska kunna återge hur riskerna i trafiken kan påverkas av faktorer som kön, ålder, personlighet, livsstil, grupptillhörighet och grad av körerfarenhet.
Du ska kunna återge hur trafiksäkerheten kan påverkas av faktorer som medpassagerare, mobiltelefoner, stress, lek, etc.
Du ska kunna redogöra för hur förarbeteendet påverkas av värderingar och attityder samt vilka konsekvenser det kan få.

Mer information

På sidan Vägverkets föreskrifter om riskutbildning för behörighet B (VVFS 2008:251) finner du Vägverkets (Transportstyrelsen 2009-01-01) lagtext som PDF dokument om Riskutbildning del 1 och Riskutbildning del 2.
På Körkortportalens sida om Riskutbildning och Körkortportalens Frågor & svar om riskutbildning finner du mer information om både del 1 och 2.
Enligt Vägverket/Trafikverket/Transportstyrelsen

Syfte

Utbildningen syftar till att ge eleven kunskap och insikt om hur alkohol, andra droger och trötthet samt andra beteenden och faktorer kan påverka körförmågan. Eleven ska även få kunskap och insikt om vilka konsekvenserna kan bli samt vad som ökar riskerna och hur de kan undvikas.

Mål

Eleven ska efter genomgången utbildning inse betydelsen av att ta avstånd alkohol och andra droger i samband med körning samt vikten av att vara utvilad och koncentrerad som förare.

Delmål

a, riskfyllda beteenden
Kunskapsmålet är uppnått när eleven kan:
• återge skillnaden i olycksstatistik mellan olika åldersgrupper och mellan män och kvinnor
• återge hur riskerna i trafiken kan påverkas av faktorer som kön, ålder, personlighet, livsstil, grupptillhörighet och grad av körerfarenhet
• återge hur trafiksäkerheten kan påverkas av faktorer som medpassagerare, mobiltelefoner, stress, lek, etc
• redogöra för hur förarbeteendet påverkas av värderingar och attityder samt vilka konsekvenser det kan få.

b, trötthet
Kunskapsmålet är uppnått när eleven kan:
• återge de regler som gäller för trötthet i trafiken
• redogöra för vilken betydelse sömnen har och hur tröttheten kan påverka föraren i samband med körning
• redogöra för hur man kan känna igen och uppmärksamma trötthetskänslan
• redogöra för hur man undviker de risker som trötthet medför i samband med körning

c, alkohol och andra droger
Kunskapsmålet är uppnått när eleven kan:
• återge rattfylleriets omfattning
• återge de regler som gäller för rattfylleri
• redogöra för hur alkohol och andra droger påverkar kroppen, beteendet och körförmågan på kort och lång sikt
• redogöra för vilka konsekvenserna kan bli om man kör påverkad av alkohol eller andra droger eller om man åker med en förare som är påverkad
• redogöra för vad man kan göra för att undvika att man själv eller andra kör eller åker med förare påverkade av alkohol eller andra droger

Självvärdering

Målet är uppnått när eleven
• bedömer sin förmåga och motivation att undvika de beteenden och andra faktorer som kan medföra risker i trafiken
• värderar det egna ansvaret för sin egen och andras säkerhet i trafiken.

Vill du gå riskutbildning del 1 i Stockholm – Riskettan Stockholm? Vi erbjuder kurser för Riskettan Stockholm kvällar och helger.