Home > Taxiförarlegitimation

Taxiförarlegitimation

Taxiförarlegitimation

Bestämmelser om taxiförar- legitimation finns för att öka passagerarnas trygghet. Hos oss lär Du dig alla bestämmelser och regler samt den praktiska vägledningen som en ny taxiförare behöver för att kunna arbeta obehindrat.

Alby Trafikskolans Taxiutbildning

Kraven för att få taxiförarlegitimation från den 1 april 2007 är att föraren ska

 • ha fyllt 21 år
 • ha körkort med behörighet B sedan minst två år eller ha körkort med behörighet D
 • uppfylla de medicinska krav som är nödvändiga med hänsyn till säkerheten  för passagerare och andra trafikanter
 • uppfylla krav på laglydnad
 • uppfylla kravet på yrkeskunnande, genom att bli godkänd på ett skriftligt prov hos Vägverket
 • avlägga ett godkänt körprov för taxiförarlegitimation

Kurslitteratur/Material

 • Stockholmskarta
 • Kompendium för lokalkännedom
 • Stockholms gatukalender
 • Vägmärkestest
 • Taxiförarlegitimationsbok samt frågehäfte
 • (Sverigekarta lånas mot deponering i 30 dagar)

Kursinnehåll

 • 12 timmar Karta
 • 8 timmar Regler
 • 8 timmar Taxiregler
 • 12 timmar Lokalkännedom

Krav

 • Läkarintyg
 • Synskärpa minst 0,8 på ena ögat och minst 0,5 på det andra
 • Att du har haft körkort med behörighet B oavbrutet sedan 2 år eller körkort för buss, behörighet D
 • Godkänd vandelsprövning som visar att du inte begått något brott

Vi hjälper till så att du får tid hos doktor för läkarintyg, kostnad 400:- (ingår ej i kursavgiften).

Vad säger lagen?

Alla taxiförare måste ha taxiförarlegitimation för att få köra taxi.
För att få legitimationen måste Du vara yrkeskunnig, lämplig, uppfylla vissa medicinska krav och haft körkortsbehörighet B sedan minst två år i obruten följd och ha fyllt 21 år, eller ha körkort med behörighet D.
Från den 1 april 2007 måste Du avlägga ett godkänt
körprov hos Trafikverkets  för att få taxiförarlegitimation.

Trafikverkets Körprov omfattar

 • Passagerares säkerhet
 • Körning i landsvägs- och gatutrafik
 • Sinnesnärvaro och omdömesförmåga

Trafikverkets Kunskapskrav omfattar

Kartläsning, Miljö, Körekonomi, Säkerhet, Bemötande, Sjukdomar, Föraren, Fordonskännedom, Yrkestrafiklagstiftning, Trafiklagstiftning och Fordonskontroll.

B-körkort, Personbil, Riskutbildning, Riskettan, Spanska, Turkiska, Arabiska, Persiska, Engelska Körkortsteori, Trafikskola , körskola, bilskola i Stockholm, Södertälje, Botkyrka, Norsborg, Hallunda, Alby